Firma

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.” - Henry Ford

Kancelaria Księgowa - partner dla wymagających.

Zarządzanie przedsiębiorstwem wykorzystujące narzędzia w postaci zewnętrznych usług księgowych odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Pozwala skoncentrować się na najistotniejszych zadaniach, czyli działalności, do której przedsiębiorstwo zostało powołane. Outsourcing umożliwia znaczne obniżenie kosztów własnych firmy, dzięki minimalizacji wydatków związanych z utrzymaniem i organizacją struktur nie związanych bezpośrednio z podstawowymi funkcjami i celami.

Jeżeli dopiero zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy, świetnie trafiłeś. Pomożemy Ci załatwić wszelkie formalności w urzędach, wypełnimy formularze oraz doradzimy najkorzystniejszą dla Ciebie formę działalności oraz sposób jej opodatkowania.

Przedsiębiorcy często się skarżą, że po podpisaniu umowy ich biura rachunkowe przestają się nimi interesować. Z naszej strony zawsze zapewniamy odpowiedź na wszystkie Państwa pytania, udzielamy porad w kwestii obniżenia obciążeń podatkowych. Zawsze możesz liczyć na miłą i fachową obsługę.

Kontakt

Pl. Zwycięstwa 1
56-400 Oleśnica

Telefon: 690 44 77 20
Email: biuro@kksk.pl

Formularz kontaktowy

Nazwa: Email:
     Pierwsze praktyczne „szlify” księgowe zdobyłam w latach 1999-2003, pracując w dziale księgowości jednej z dużych i znanych firm produkcyjnych z branży meblarskiej ( Pani Danusiu – kłaniam się nisko :) ). Następnie otrzymałam „propozycję nie do odrzucenia” - wielkim zaufaniem obdarzył mnie mój Mąż, powierzając prowadzenie pełnej księgowości w swojej firmie.
     Kancelarię Księgową założyłam za jego namową i przy jego wydatnym udziale w lipcu 2007 roku. Decyzja ta była poparta przede wszystkim doświadczeniem zawodowym i uzyskanymi po drodze kwalifikacjami.
     W pracy zawodowej stawiam przede wszystkim na jakość świadczonych usług – nie interesuje mnie stworzenie Biura Rachunkowego szczycącego się dziesiątkami, setkami klientów. Uważam, że jakość – nie ilość - to słowo, które w przypadku tak specyficznej pracy jaką jest księgowość powinno być kryterium numer 1 jakim przedsiębiorca winien się kierować wybierając Kancelarię, która na temat jego działalności będzie wiedzieć co najmniej tyle samo , co on sam., żeby nie rzec nieskromnie, że więcej…

Zapraszam do współpracy.
Sylwia Kwoczała

Oferta

W zależności od potrzeb klienta odpowiednio dobieramy zakres wykonywanych usług.
W ramach świadczonych przez nas usług możemy podjąć się dodatkowych, poza standardowych czynności. Mogą zostać one włączone do bieżącej obsługi lub zostać zamówione jednorazowo.

W zakresie prowadzenia pełnej księgowości oferujemy:

 • Doradztwo w zakresie bieżącej działalności firmy
 • Informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne
 • Tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Rejestracja dokumentów księgowych
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacji
 • Nadzorowanie prac inwentaryzacyjnych, potwierdzanie sald z kontrahentami
 • Monitoring należności (wysyłanie upomnień, not odsetkowych, sporządzanie pozwów o nakaz zapłaty)
 • Przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych CIT oraz PIT
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT-7
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS oraz innych instytucji
 • Przygotowywanie analiz finansowych oraz różnego rodzaju raportów według preferencji Klienta
 • Reprezentowanie Firmy i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS
 • Odbiór dokumentacji księgowej z siedziby firmy

W zakresie prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów oferujemy:

 • Dokonywanie zapisów w książce przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-4, VAT-7
 • Roczne rozliczanie działalności, sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacji
 • Monitoring należności (wysyłanie upomnień, not odsetkowych, sporządzanie pozwów o nakaz zapłaty)
 • Reprezentowanie Firmy i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych
 • Doradztwo w zakresie bieżącej działalności firmy
 • Informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne
 • Odbiór dokumentacji księgowej z siedziby firmy

W zakresie prowadzenia Ryczałtu Ewidencjonowanego oferujemy:

 • Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych - PIT-4, VAT-7
 • Roczne rozliczanie działalności, sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • Reprezentowanie Firmy i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych
 • Doradztwo księgowe oraz podatkowe w zakresie bieżącej działalności firmy
 • Informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne
 • Odbiór dokumentacji księgowej z siedziby firmy

W zakresie obsługi Kadr i Płac proponujemy:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Załatwianie wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników
 • Przygotowywanie i rozliczanie listy płac
 • Utajnianie wysokości wynagrodzeń - drukowanie pasków lub pojedynczych list płac
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich
 • Wyliczanie przysługujących urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych
 • Sporządzanie rozliczeń miesięcznych dla ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA)
 • Sporządzanie przelewów i bieżące informacje o wysokości wpłat
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu według potrzeb pracowników
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych dotyczących pracowników: PIT-4
 • Obsługa przekazu elektronicznego związanego z korespondencją z ZUS
 • Występowanie w imieniu firmy o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu zaległości wobec ZUS
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów pracowniczych
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych: PIT-11, PIT-40, PIT-8B, itp.
 • Wypłata wynagrodzeń
 • Odbiór dokumentacji księgowej z siedziby firmy

Pozostałe Usługi

Nasze usługi mogą być uzupełnione ofertą:

 • Pomoc w wyborze i pozyskiwaniu instrumentów finansowania działalności
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Opracowywanie wniosków kredytowych

Służymy też doświadczeniem w zakresie:

 • zakładania, przekształceń oraz likwidacji różnych form działalności gospodarczej, w tym:
  przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym

Dodatkowo zapewniamy współpracę z:
 1. prawnikami i audytorami
 2. ubezpieczycielami

Świadczymy usługi dla szerokiej grupy odbiorców. Naszymi Klientami są zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne

Cennik

Wynagrodzenie jest negocjowane indywidualnie z każdym klientem. Kalkulację jego wysokości opieramy na kilku czynnikach:

W zakresie prowadzenia pełnej księgowości oferujemy:

 • ilości dokumentów księgowych (np. faktury, wyciągi bankowe, dokumenty celne, zaliczki i rozliczenia delegacji), stopnia ich skomplikowania merytorycznego oraz czasochłonności obróbki
 • formie prawnej firmy, a co za tym idzie sposobu prowadzenia księgowości (księgi rachunkowe, księgi podatkowe)
 • liczbie właścicieli albo wspólników
 • liczbie pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę, albo umowy cywilno-prawne)

W zależności od potrzeb klienta odpowiednio dobieramy zakres wykonywanych usług.

W ramach świadczonych przez nas usług możemy podjąć się dodatkowych, poza standardowych czynności. Mogą zostać one włączone do bieżącej obsługi lub zostać zamówione jednorazowo.

Licencja

Kontakt

Pl. Zwycięstwa 1
56-400 Oleśnica

Telefon: 690 44 77 20
Email: biuro@kksk.pl

Formularz kontaktowy

Nazwa: Email: